فروشگاه

آموزش مفهومی ریاضی نهم تکمیلی
آموزش مفهومی ریاضی نهم تکمیلی

ریاضی نهم تکمیلی

دسترسی: در انبار
شناسه محصول: 9719

35هزار تومان

مقطع: پایه نهم(سوم متوسطه)
دبیران: عباس اميدوار
تعداد جلسات : 28
شناسه اثر :8-08733-056048

 

توضیحات

توضیحات:

ریاضی نهم تکمیلی شامل 3 حلقه دي وي دي آموزشي که در دستگاه هاي پخش خانگي و رايانه هاي خانگي قابل اجراست
28 جلسه آموزشي شامل:
ارائه پيشرفته مطالب کتاب درسي و تعميق آن ها براي دانش آموزان تيزهوش
حل مسائل کاربردي مرتبط با موضوعات کتاب درسي
ارائه راهکارهاي متنوع براي حل مسائل
ارائه نکات تستي جهت حل سريع تست ها
حل تست ها و نمونه سوالات آزمون ها ي معتبر

توضیحات تکمیلی:

نويسنده سناريو آموزشي:  خسرو داوودي

مدرس : عباس اميدوار

 

مباحث جلسات به شرح زير است :

DVDشماره

شماره جلسه مبحث
1

 

 

1 مجموعه
2 نمايش رياضي و زير مجموعه
3 اعمال روي مجموعه ها
4 مجموعه و احتمال
5 عددهاي گويا
6 عددهاي گنگ و حقيقي
7 قدرمطلق
8 استدلال در هندسه
9 اثبات درهندسه
10 همنهشتي مثلث ها
2 11 حل مسئله و تشابه
12 توان طبيعي و صحيح
13 مسائل توان
14 ريشه،ضرب و تقسيم راديکال ها
15 جمع و تفريق راديکال ها
16 عبارت هاي جبري
17 اتحادها
18 تجزيه 
3

 

 

 

19 نامساوي و نامعادله
20 مفهوم معادله خط
21 شيب و عرض از مبدا
22 دستگاه معادلات
23 ساده کردن عبارت هاي گويا
24 محاسبات عبارت ها يگويا
25 تقسيم چند جمله اي بر هم 
26 کره 
27 هرم و مخروط
28 سطح اجسام

 

توضیحات تکمیلی

وزن 80 g
درس

ریاضی

مقطع

نهم متوسطه

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...