فروشگاه

ماکت آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
ماکت آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)

آموزش مفهومی هندسه2

دسترسی: در انبار
شناسه محصول: 9611

35هزار تومان

مقطع: سوم رياضي
دبیران: رضا پورحسيني , حسين کريمي , هوشنگ شرقي
تعداد جلسات : 31
شناسه اثر :049195-08733-8

 

توضیحات

هندسه 2:

هندسه 2 شامل  

6 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رايانه های خانگی قابل اجراست
31 جلسه آموزشی شامل :
تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسی 
راهنمایی جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 
1- مدير علمي دپارتمان هندسه  دبستان:حميدرضا اميري ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )
2- نويسنده سناريو آموزشي: رضا پورحسيني ( 16 سال سابقه تدريس )، هوشنگ شرقي ( 27 سال سابقه تدريس )، حسين کريمي ( 28 سال سابقه تدريس )
3- مدرس: رضا پورحسيني ( 16 سال سابقه تدريس )، هوشنگ شرقي ( 27 سال سابقه تدريس )، حسين کريمي ( 288 سال سابقه تدريس )

 

مباحث جلسات به شرح زير است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
1    1   استدلال استقرايي و مثال نقض 1
   2   استدلال استقرايي و مثال نقض 2
   3   استدلال استنتاجي
   4   قضاياي شرطي و دو شرطي و نابرابري اضلاع و زوايا
   5   برهان خلف
2    6   قضيه نامساوي مثلث -حمار
   7   قضيه لولا
   8   مکان هندسي
   9   قضايا ي همرسي اجزاي فرعي مثلث
   10   ترسيم با خط کش و پرگار
   11   مسائل ترسيم با خط کش و پرگار
3    12   مفاهيم اوليه – زاويه ها در دايره
   13   زاويه ها در دايره 1
   14   زاويه ها در دايره 2
   15   زاويه ها در دايره 3
   16   دايره هاي محيطي و محاطي مثلث
4    17   چهار ضلعي هاي محيطي و محاطي
   18   روابط طولي در دايره ها
   19   وضع دو دايره نسبت به هم و مماس مشترک هاي دايره ها
   20   نگاشت و تبديل
   21   انتقال
5    22   بازتاب
   23   دوران
   24   تبديلات متوالي و تجانس
   25   تبديل يافته معادله خط
   26   اثبات با استفاده از تبديلات
6    27   خط و صفحه
   28   اصل توازي اقليدوسي
   29   صفحه هاي موازي
   30   خط و صفحه هاي عمود بر هم
   31   خط و صفحه هاي عمود بر هم و حل مسائل

محصولات مرتبط رشته رياضي

توضیحات تکمیلی

وزن 132 g
درس

هندسه

مقطع

سوم دبیرستان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...