فروشگاه

ماکت آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
ماکت آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)
آموزش مفهومی هندسه 2 (هندسه سوم)

آموزش مفهومی هندسه۲

دسترسی: در انبار
شناسه محصول: 9611
مقطع: سوم رياضي
دبیران: رضا پورحسيني , حسين کريمي , هوشنگ شرقي
تعداد جلسات : 31
شناسه اثر :049195-08733-8

 

35هزار تومان

توضیحات

هندسه ۲:

هندسه ۲ شامل  

۶ حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست
۳۱ جلسه آموزشی شامل :
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی 
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 
۱- مدیر علمی دپارتمان هندسه  دبستان:حمیدرضا امیری ( مولف کتاب درسی و کمک درسی )
۲- نویسنده سناریو آموزشی: رضا پورحسینی ( ۱۶ سال سابقه تدریس )، هوشنگ شرقی ( ۲۷ سال سابقه تدریس )، حسین کریمی ( ۲۸ سال سابقه تدریس )
۳- مدرس: رضا پورحسینی ( ۱۶ سال سابقه تدریس )، هوشنگ شرقی ( ۲۷ سال سابقه تدریس )، حسین کریمی ( ۲۸۸ سال سابقه تدریس )

 

مباحث جلسات به شرح زیر است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
۱    ۱   استدلال استقرایی و مثال نقض ۱
   ۲   استدلال استقرایی و مثال نقض ۲
   ۳   استدلال استنتاجی
   ۴   قضایای شرطی و دو شرطی و نابرابری اضلاع و زوایا
   ۵   برهان خلف
۲    ۶   قضیه نامساوی مثلث -حمار
   ۷   قضیه لولا
   ۸   مکان هندسی
   ۹   قضایا ی همرسی اجزای فرعی مثلث
   ۱۰   ترسیم با خط کش و پرگار
   ۱۱   مسائل ترسیم با خط کش و پرگار
۳    ۱۲   مفاهیم اولیه – زاویه ها در دایره
   ۱۳   زاویه ها در دایره ۱
   ۱۴   زاویه ها در دایره ۲
   ۱۵   زاویه ها در دایره ۳
   ۱۶   دایره های محیطی و محاطی مثلث
۴    ۱۷   چهار ضلعی های محیطی و محاطی
   ۱۸   روابط طولی در دایره ها
   ۱۹   وضع دو دایره نسبت به هم و مماس مشترک های دایره ها
   ۲۰   نگاشت و تبدیل
   ۲۱   انتقال
۵    ۲۲   بازتاب
   ۲۳   دوران
   ۲۴   تبدیلات متوالی و تجانس
   ۲۵   تبدیل یافته معادله خط
   ۲۶   اثبات با استفاده از تبدیلات
۶    ۲۷   خط و صفحه
   ۲۸   اصل توازی اقلیدوسی
   ۲۹   صفحه های موازی
   ۳۰   خط و صفحه های عمود بر هم
   ۳۱   خط و صفحه های عمود بر هم و حل مسائل

محصولات مرتبط رشته ریاضی

توضیحات تکمیلی

وزن 132 g
درس

هندسه

مقطع

سوم دبیرستان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...