فروشگاه

ماکت آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
ماکت آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)

آموزش‌مفهومی‌فیزیک‌۳‌ریاضی‌و‌فیزیک

دسترسی: در انبار
شناسه محصول: 9616
مقطع: سوم رياضي
دبیران: نصرالله افاضل , بهزاد نيک پور پيله ورد
تعداد جلسات : 29
شناسه اثر :039293-03083-8

 

35هزار تومان

توضیحات

فیزیک ۳:

فیزیک ۳ ریاضی و فیزیک شامل

۶ حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست
۲۹ جلسه آموزشی شامل :
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی 
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 

۱- مدیر علمی دپارتمان فیزیک: نصرا… افاضل ( ۲۰ سال سابقه تدریس )
۲- نویسنده سناریو آموزشی: نصرا… افاضل ( ۲۰ سال سابقه تدریس )، سعید سرابی ( ۲۶ سال سابقه تدریس )، محمد سیاری زاده ( ۱۸سال سابقه تدریس )، بهزاد نیک پور پیله رود ( ۲۴ سال سابقه تدریس )
۳- مدرس: نصرا… افاضل ( ۲۰ سال سابقه تدریس )، بهزاد نیک پور پیله رود ( ۲۴ سال سابقه تدریس )

 

مباحث جلسات به شرح زیر است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
۱    ۱   ترمودینامیک ومعادله حالت گاز کامل
   ۲   ترمودینامیک : کار و گرما و فرآیند هم حجم
   ۳   ترمودینامیک : فرآیند هم فشار
   ۴   ترمودینامیک : فرآیند هم دما و بی دررو
۲    ۵   قانون اول ترمودینامیک
   ۶   ماشین گرمایی و قانون دوم ترمودینامیک
   ۷   یخچال و قانون دوم ترمودینامیک
   ۸   الکتریسیته ساکن
۳    ۹   قانون کولن و میدان الکتریکی
   ۱۰   میدان الکتریکی بار نقطه ای
   ۱۱   توزیع بار در جسم وچگالی سطحی بار الکتریکی
   ۱۲   انرژی پتانسیل الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی
۴    ۱۳   خازن و ظرفیت خازن
   ۱۴   انرژی خازن و به هم بستن خازنها ۱
   ۱۵   انرژی خازن و به هم بستن خازنها ۲
   ۱۶   جریان الکتریکی – قانون اهم
   ۱۷   عوامل مؤثر در مقاومت رساناهای فلزی
۵    ۱۸   محاسبه انرژی الکتریکی
   ۱۹   مدارهای تک حلقه
   ۲۰   به هم بستن مقاومت ها ۱
   ۲۱   به هم بستن مقاومت ها ۲ و قانون کیرشهف
   ۲۲   مغناطیس
   ۲۳   نیروی وارد بر سیم حامل جریان و ذره باردار متحرک
۶    ۲۴   میان مغناطیسی سیم راست و بلند و پیچه
   ۲۵   میدان مغناطیسی سیم لوله -خاصیت مغناطیسی
   ۲۶   شارمغناطیسی – قانون القای الکترومغناطیسی فارادی
   ۲۷   جریان القایی -قانون لنز
   ۲۸   خود القایی
   ۲۹   جریان متناوب

محصولات مرتبط رشته ریاضی

توضیحات تکمیلی

وزن 132 g
درس

فیزیک

مقطع

سوم دبیرستان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...