فروشگاه

ماکت آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
ماکت آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)
آموزش مفهومی فیزیک 3 ریاضی (فیزیک سوم)

آموزش‌مفهومی‌فیزیک‌3‌ریاضی‌و‌فیزیک

دسترسی: در انبار
شناسه محصول: 9616

35هزار تومان

مقطع: سوم رياضي
دبیران: نصرالله افاضل , بهزاد نيک پور پيله ورد
تعداد جلسات : 29
شناسه اثر :039293-03083-8

 

توضیحات

فیزیک 3:

فیزیک 3 ریاضی و فیزیک شامل

6 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رايانه های خانگی قابل اجراست
29 جلسه آموزشی شامل :
تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسی 
راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 

1- مدير علمي دپارتمان فيزيک: نصرا… افاضل ( 20 سال سابقه تدريس )
2- نويسنده سناريو آموزشي: نصرا… افاضل ( 20 سال سابقه تدريس )، سعيد سرابي ( 26 سال سابقه تدريس )، محمد سياري زاده ( 18سال سابقه تدريس )، بهزاد نيک پور پيله رود ( 24 سال سابقه تدريس )
3- مدرس: نصرا… افاضل ( 20 سال سابقه تدريس )، بهزاد نيک پور پيله رود ( 24 سال سابقه تدريس )

 

مباحث جلسات به شرح زير است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
1    1   ترموديناميک ومعادله حالت گاز کامل
   2   ترموديناميک : کار و گرما و فرآيند هم حجم
   3   ترموديناميک : فرآيند هم فشار
   4   ترموديناميک : فرآيند هم دما و بي دررو
2    5   قانون اول ترموديناميک
   6   ماشين گرمايی و قانون دوم ترموديناميک
   7   يخچال و قانون دوم ترموديناميک
   8   الکتريسيته ساکن
3    9   قانون کولن و ميدان الکتريکي
   10   ميدان الکتريکي بار نقطه اي
   11   توزيع بار در جسم وچگالی سطحی بار الکتريکی
   12   انرژی پتانسيل الکتريکی و اختلاف پتانسيل الکتريکی
4    13   خازن و ظرفيت خازن
   14   انرژی خازن و به هم بستن خازنها 1
   15   انرژی خازن و به هم بستن خازنها 2
   16   جريان الکتريکی – قانون اهم
   17   عوامل مؤثر در مقاومت رساناهای فلزی
5    18   محاسبه انرژی الکتريکی
   19   مدارهای تک حلقه
   20   به هم بستن مقاومت ها 1
   21   به هم بستن مقاومت ها 2 و قانون کيرشهف
   22   مغناطيس
   23   نيروی وارد بر سيم حامل جريان و ذره باردار متحرک
6    24   ميان مغناطيسی سيم راست و بلند و پيچه
   25   ميدان مغناطيسی سيم لوله -خاصيت مغناطيسی
   26   شارمغناطيسی – قانون القای الکترومغناطيسی فارادی
   27   جريان القايی -قانون لنز
   28   خود القايي
   29   جريان متناوب

محصولات مرتبط رشته رياضي

توضیحات تکمیلی

وزن 132 g
درس

فیزیک

مقطع

سوم دبیرستان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...