فروشگاه

ماکت آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
ماکت آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3
آموزش مفهومی شیمی 3

آموزش مفهومی شیمی3

دسترسی: در انبار
شناسه محصول: 9617

35هزار تومان

مقطع: سوم رياضی,سوم تجربی
 
دبیران: مصطفی رستم‌آبادی , عليرضا عابدين
تعداد جلسات : 45
شناسه اثر :039296-03083-8

 

توضیحات

شیمی 3:

آموزش مفهومی شیمی 3 شامل:

6 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رايانه های خانگی قابل اجراست
تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی

توسعه و غني سازی مطالب کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسی 
راهنمايی جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

ادامه:

1- مدير علمی دپارتمان فيزيک: عليرضا عابدين ( مولف کتاب درسي و کمک درسي )
2- نويسنده سناريو آموزشی: محبوبه زين الدين بيدمشکی ( 20 سال سابقه تدريس )، پری بيرامی ( 23 سال سابقه تدريس )، معصومه شاه محمدی ( 26 سال سابقه تدريس )
3- مدرس: عليرضا عابدين ( 26 سال سابقه تدريس )، مصطفی رستم آبادی ( 21 سال سابقه تدريس )

 

مباحث جلسات شیمی 3 به شرح زير است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
1    1   مقدمه ، واکنش های شيميایی و شيوه های نمايش آن
   2   موازنه کردن معادله ی يک واکنش شيميایی
   3   انواع واکنش های شيميایی
   4   واکنش جابه جایی يگانه و دوگانه
   5   استوکيومتری – روابط کمی در واکنش
   6   تجزيه عنصری و استوکيومتری فرمولی
2    7   استوکيومتری واکنش
   8   روابط جرمی – جرمی در استوکيومتری
   9   مرور آموخته ها به روش پرسش و پاسخ
   10   درصد خلوص مواد
   11   روابط حجمی گازها در محاسبه های استوکيومتری 1
   12   روابط حجمی گازها در محاسبه های استوکيومتری 2
   13   واکنش دهنده ی محدود کننده و اضافی
   14   بازده واکنش های شيميایی
3    15   استوکيومتری و زندگی
   16   ترموديناميک شيميایی ، انرژی و ذره های سازنده ی ماده
   17   آيا انرژی ماده به مقدار آن بستگی دارد ؟
   18   ترموديناميک چيست ؟ سامانه و محيط ، انواع و خواص سامانه
   19   انتقال انرژی بين سامانه و محيط
   20   انرژي درونی و قانون اول ترموديناميک 1
   21   انرژي درونی و قانون اول ترموديناميک 2
   22   حالت استاندارد
4    23   برخي از تغيير آنتالپی های مهم
   24   مرور آموخته  به روش پرسش و پاسخ
   25 ميانگين آنتالپی پيوند – گرماسنجی به روش مستقيم
 

   26

 

ادامه:

روش های غير مستقيم تعيين گرمای واکنش قانون هس

   27   آنتالپي های استاندارد تشکيل و محاسبه ی گرمای واکنش
   28   آنتروپی و تعيين جهت پيشرفت واکنش
   29   پيش گویی جهت انجام واکنش و انرژی آزاد گيبس
   30   مرور آموخته به روش پرسش و پاسخ
5    31   محلول ها، نمونه ای از مواد ناخالص ، فاز چيست ؟
   32   محلول های مايع و اجزاي آن ، انحلال پذيری مواد در آب
   33   چرا محلول ها به وجود مي آيند ؟ 1
   34   چرا محلول ها به وجود مي آيند ؟ 2
   35   آنتالپی انحلال ، آنتروپی انحلال
   36   نمودار انحلال پذيری ، همچون دانشمندان
   37   انحلال پذيری گازها در آب
   38   غلظت و روش های بيان آن
6    39   استوکيومتری در محلول ها  1
   40   استوکيومتری در محلول ها 2
   41   محلولهای الکتروليت و غير الکتروليت
   42   خواص کوليگاتيو محلول ها 1
   43   خواص کوليگاتيو محلول ها 2
   44   کلوييدها
   45   ويژگي های ديگر کلوييد و صابون به عنوان عامل امولسيون کننده

محصولات مرتبط رشته رياضي          محصولات مرتبط رشته تجربی

توضیحات تکمیلی

وزن 132 g
درس

شیمی

مقطع

سوم دبیرستان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...