فروشگاه

آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل
آموزش جامع دیفرانسیل
آموزش جامع دیفرانسیل
آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل
آموزش جامع دیفرانسیل
آموزش جامع دیفرانسیل

آموزش جامع دیفرانسیل

دسترسی: در انبار
شناسه محصول: 9645
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی
دبیران: سعيد جلالی
تعداد جلسات : 35
شناسه اثر :044363-03083-8

 

55هزار تومان

توضیحات

دیفرانسیل:

آموزش جامع دیفرانسیل شامل:

۳۵ جلسه ی آموزشی
تدریس تمامی مطالب کتاب درسی و بیان نکات مهم
حل مسئله های منتخب کتاب درسی و امتحانات کشوری برگزار شده
تیب بندی تست های کنکور و حل تست نمونه
حل تست های نکته دار کنکور

 

۱- نویسنده سناریو آموزشی: سعید جلالی ( 20 سال سابقه تدریس )
۲- مدرس: سعید جلالی ( ۲۰ سال سابقه تدریس )

 

مباحث جلسات به شرح زیر است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
۱    1   دستگاه اعداد حقیقی
   2   قدر مطلق و نامساوی مثلثی
   3   بازو بسته بودن مجموعه ها و تست های مروری فصل صفر
   4   همگرایی دنباله ها و کران داری
   5   تعریف دنباله و یکنوایی دنباله ها
   6   تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج فصل ۱
   7   مفاهیم ، محاسبه حد و قضیه فشردگی
۲    8   تعریف دنباله ای حد
   9   تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث حد
   10   پیوستگی در نقطه و در بازه
   11   قضیه مقدار میانی ، قضیه بولتزانو و پیوستگی توابع معکوس
   12   تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث پیوستگی
   13   مجانب قائم و افقی و حد در بی نهایت
   14   مجانب مایل و هم ارزی نیوتن
۳    15   تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث مجانب
   16   مشتق پذیری و آهنگ تغییر
   17   مفاهیم و تعریف مشتق و قواعد مشتق گیری
   18   معادله مماس و قائم از نقطه ای روی منحنی و خارج آن
   19   مشتق مراتب بالاتر -مشتق روابط ضمنی و مرکب
   20   مشتق توابع معکوس ، نمایی و لگاریتمی
   21   تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث مشتق
۴    22   نقاط بحرانی ، اکسترمم موضعی سراسری
   23   بهینه سازی
   24   تست های کنکورهای سراسری مبحث بحرانی و بهینه سازی
   25   تقعر و نقطه عطف
   26   تحلیل نمودار Fو Fٌ و بهینه سازی
   27   نمودار شناسی
   28   تست های کنکورهای سراسری مبحث نمودار شناسی
۵    29   خواص سیگما و کران های انتگرال
   30   انتگرال گیری تابع اولیه -۱
   31   انتگرال گیری تابع اولیه -۲
   32   انتگرال گیری معین
   33   قضیه مقدار میانگین و سطح محصور
   34   تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور-مبحث انتگرال
   35   بررسی تست کنکور ۹۳

 

محصولات مرتبط رشته ریاضی

توضیحات تکمیلی

وزن 110 g
درس

دیفرانسیل

مقطع

پیش دانشگاهی

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...