فروشگاه

آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل
آموزش جامع دیفرانسیل
آموزش جامع دیفرانسیل
آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل کنکور
آموزش جامع دیفرانسیل
آموزش جامع دیفرانسیل
آموزش جامع دیفرانسیل

آموزش جامع دیفرانسیل

دسترسی: در انبار
شناسه محصول: 9645

55هزار تومان

مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی
دبیران: سعيد جلالی
تعداد جلسات : 35
شناسه اثر :044363-03083-8

 

توضیحات

دیفرانسیل:

آموزش جامع دیفرانسیل شامل:

35 جلسه ي آموزشی
تدريس تمامی مطالب کتاب درسی و بيان نکات مهم
حل مسئله های منتخب کتاب درسی و امتحانات کشوری برگزار شده
تيب بندی تست های کنکور و حل تست نمونه
حل تست های نکته دار کنکور

 

1- نويسنده سناريو آموزشی: سعيد جلالی ( 20 سال سابقه تدريس )
2- مدرس: سعيد جلالی ( 20 سال سابقه تدريس )

 

مباحث جلسات به شرح زير است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
1    1   دستگاه اعداد حقيقی
   2   قدر مطلق و نامساوی مثلثی
   3   بازو بسته بودن مجموعه ها و تست های مروری فصل صفر
   4   همگرایی دنباله ها و کران داری
   5   تعريف دنباله و يکنوایی دنباله ها
   6   تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج فصل 1
   7   مفاهيم ، محاسبه حد و قضيه فشردگی
2    8   تعريف دنباله ای حد
   9   تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث حد
   10   پيوستگی در نقطه و در بازه
   11   قضيه مقدار ميانی ، قضيه بولتزانو و پيوستگی توابع معکوس
   12   تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث پيوستگی
   13   مجانب قائم و افقي و حد در بی نهايت
   14   مجانب مايل و هم ارزی نيوتن
3    15   تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث مجانب
   16   مشتق پذيری و آهنگ تغيير
   17   مفاهيم و تعريف مشتق و قواعد مشتق گيری
   18   معادله مماس و قائم از نقطه اي روی منحنی و خارج آن
   19   مشتق مراتب بالاتر -مشتق روابط ضمنی و مرکب
   20   مشتق توابع معکوس ، نمایی و لگاريتمی
   21   تست هاي کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث مشتق
4    22   نقاط بحرانی ، اکسترمم موضعی سراسری
   23   بهينه سازی
   24   تست های کنکورهای سراسری مبحث بحرانی و بهينه سازی
   25   تقعر و نقطه عطف
   26   تحليل نمودار Fو Fٌ و بهينه سازی
   27   نمودار شناسی
   28   تست های کنکورهای سراسری مبحث نمودار شناسی
5    29   خواص سيگما و کران های انتگرال
   30   انتگرال گيری تابع اوليه -1
   31   انتگرال گيری تابع اوليه -2
   32   انتگرال گيری معين
   33   قضيه مقدار ميانگين و سطح محصور
   34   تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور-مبحث انتگرال
   35   بررسی تست کنکور 93

 

محصولات مرتبط رشته رياضي

توضیحات تکمیلی

وزن 110 g
درس

دیفرانسیل

مقطع

پیش دانشگاهی

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...