فروشگاه

آموزش جامع ادبیات عمومی
آموزش جامع ادبیات عمومی
آموزش جامع ادبیات عمومی
آموزش جامع ادبیات عمومی
آموزش جامع ادبیات عمومی
آموزش جامع ادبیات عمومی
آموزش جامع ادبیات عمومی
آموزش جامع ادبیات عمومی

آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور

دسترسی: در انبار
شناسه محصول: 9679
مقطع: پيش‌دانشگاهی رياضی,پيش‌دانشگاهی انسانی,پيش‌دانشگاهی تجربی,منحصراً زبان,هنر
دبیران: سید حسن نورانی مکرم دوست
تعداد جلسات : 40
شناسه اثر :052032-08733-8

 

45هزار تومان

توضیحات

ادبیات عمومی:

آموزش جامع ادبیات عمومی کنکور شامل:

 4 حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست
۴۰ جلسه آموزشی شامل :
مرور فصل به فصل کتاب های ادبیات۲،ادبیات۳، ادبیات پیش دانشگاهی
آموزش مفهومی نکات آرایه های ادبی
آموزش نحوه پاسخگویی به تست های قرابت معنایی
ارائه نکات کاربردی زبان فارسی
ارائه نکات کلیدی د رپاسخگویی به تست های املا

 

نویسنده سناریوی آموزشی: سید حسن نورانی مکرم دوست

مدرس: سید حسن نورانی مکرم دوست

ادامه

مباحث جلسات به شرح زیر است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
۱    1   واج و هجا
   2   تکواژ،واژه
   3   ویرایش و ساختمان فعل
   4   ساختمان جمله ساده و اجزای آن
   5   تگروه اسمی (۱)
   6   گروه اسمی (۲)
   7   ساختمان واژه
   8   بیاموزیم ها
   9   املاء
   10   بررسی تستهای زبان فارسی کنکور ۵ سال اخیر
۲    11   تشبیه
   12   استعاره
   13   تشخیص و مجاز
   14   کنایه وحس آمیزی
   15   ایهام
   16   مراعات نظیر،اشتقاق و تکرار
   17   تلمیح،‌تضمین،‌تضاد‌‌و‌تناقض
   18   حسن تعلیل و اسلوب معادله
   19   واج آرایی و انواع جناس
   20   تلف و نشر، اغراق سجع
   21  جمع بندی و بررسی تست های ترکیبی
۳    22   بررسی تست های آرایه کنکور ۵ سال اخیر
   23   مرور فصل ۱ و ۲ ادبیات پیش دانشگاهی
   24   مرور فصل ۳ ادبیات پیش دانشگاهی و بررسی تست
   25   مرور فصل۴ و ۵ ادبیات پیش دانشگاهی
   26   مرور فصل۶ و ۷ ادبیات پیش دانشگاهی
   27   مرور فصل۸ و ۹ ادبیات پیش دانشگاهی
   28   بررسی تست های ادبیات پیش کنکور ۵ سال اخیر
   29   مرور فصل ۱ و‌ ۲ ادبیات ۳
   30   مرور فصل ۳ و ۴ ادبیات ۳
۴    31   مرور فصل ۵ و ۶ ادبیات ۳
   32   مرور فصل ۷ و ۸ ادبیات ۳
   33   مرور فصل ۹ و ۱۰ ادبیات ۳
   34   بررسی تست های ادبیات ۳ کنکور ۵سال اخیر
   35   مرور فصل ۱ و‌ ۲ ادبیات ۲
   36   مرور فصل ۳ و‌ ۴ ادبیات ۲
   37   مرور فصل ۵ و‌ ۶ ادبیات ۲
   38  مرور فصل ۷ و‌ ۸ ادبیات ۲
   39   مرور فصل ۹ ادبیات ۲
   40  بررسی تست های ادبیات ۲ کنکور ۵ سال اخیر

محصولات مرتبط رشته انسانی
محصولات مرتبط رشته ریاضی
محصولات مرتبط رشته تجربی
محصولات مرتبط منحصرأ زبان
محصولات مرتبط هنر

توضیحات تکمیلی

وزن 98 g
درس

فارسی

مقطع

پیش دانشگاهی

پیش نمایش

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...