فروشگاه

آموزش مفهومی هندسه یازدهم
آموزش مفهومی هندسه یازدهم

آموزش‌هندسه(۲)پایه یازدهم

دسترسی: در انبار
شناسه محصول: 9567
مقطع: پایه یازدهم رشته ریاضی
دبیران: رضا پورحسینی
تعداد جلسات : 27
شناسه اثر :060526-19995-8

 

40هزار تومان

توضیحات

هندسه یازدهم:

هندسه یازدهم شامل:

۴ حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست
۲۷ جلسه آموزشی شامل :
تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل
ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین ها و مثال های متنوع
شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل
ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال در دانش آموزان
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

مدیر علمی دپارتمان هندسه متوسطه دوم : حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی : رضا پورحسینی

مدرس : رضا پورحسینی

 

 

مباحث جلسات به شرح زیر است :

شماره DVD شماره جلسه مبحث
۱    ۱ فصل (۱):دایره-تعاریف و مفاهیم اولیه دایره
   ۲ فصل (۱):دایره- قضایای قطر عمود بر وتر و زاویه محاطی
   ۳ فصل (۱):دایره- زاویه ظلی، وترهای موازی، زاویه های وترهای متقاطع
   ۴ فصل (۱):دایره-حل مساله(۱)
   ۵ فصل (۱):دایره-روابط طولی در دایره
   ۶ فصل (۱):دایره-قضیه دو مماس
   ۷ فصل (۱):دایره- اوضاع نسبی دو دایره و مماس مشترک‌های آن‌ها
۲    ۸ فصل (۱):دایره-حل مساله(۲)
   ۹ فصل (۱):دایره- چندضلعی محاطی و دایره محیطی
   ۱۰ فصل (۱):دایره- چند ضلعی محیطی و دایره محاطی
   ۱۱ فصل (۱):دایره-چند ضلعی های منتظم
   ۱۲ فصل (۱):دایره- حل مساله (۳)
   ۱۳ فصل (۲): تبدیل های هندسی-یادآوری مفاهیم اولیه تبدیل
۳    ۱۴ فصل (۲): تبدیل های هندسی -بازتاب
   ۱۵ فصل (۲): تبدیل های هندسی-انتقال
   ۱۶ فصل (۲): تبدیل های هندسی-دوران
   ۱۷ حل نمونه سوالات نیم سال اول
   ۱۸ فصل (۲): تبدیل های هندسی-تجانس
   ۱۹ فصل(۲): تبدیل های هندسی-اثبات قضایای تجانس ، حل مسئله و تبدیل‌های همانی
   ۲۰ فصل (۲):تبدیل های هندسی-کاربردهایی از بازتاب
۴    ۲۱ فصل ۳: روابط طولی در شکل های هندسی- قضیه سینوس ها
   ۲۲ فصل ۳: روابط طولی در شکل های هندسی- قضیه کسینوس ها
   ۲۳ فصل ۳: روابط طولی در شکل های هندسی- حل تمرین(۱)
   ۲۴ فصل ۳: روابط طولی در شکل های هندسی- قضیه نینساز داخلی
   ۲۵ فصل ۳: روابط طولی در شکل های هندسی- قضیه هرون و مساحت مثلث
   ۲۶ فصل ۳: روابط طولی در شکل های هندسی- حل تمرین(۲)
   ۲۷ حل نمونه سوالات نیم سال دوم

پیش نمایش

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

شما برای خرید این محصول باید وارد شده و نقد و بررسی کنید...