دانلود نرم افزار:

در صورتی که فیلم آموزشی شما با پلیر سیستم شما اجرا نشود یکی از پلیر های زیر را دانلود کنید و پس از نصب فیلم آموزشی را در آن اجرا نمایید.
دانلود لینک نرم افزار KMPLAYER
دانلود لینک نرم افزار VLC 64Bit
دانلود لینک نرم افزار VLC 32Bit
دانلود لینک نرم افزار Klite